Witamy na stronie absolwentów Liceum Europejskiego im. Charlesa de Gaulle w Dijon

Strona ta powstała z inicjatywy dwóch byłych uczniów tego liceum na podstawie ich własnych, autentycznych doświadczeń i nie ma nic wspólnego ze stroną oficjalną :-)

Trochę historii

Od 1991 grupa młodych Polaków z Krakowa i od 1993 z Białegostoku (ok. 13 osób) wyjeżdża corocznie do Liceum Europejskiego im. Charlesa de Gaulle w Dijon, stolicy Burgundii we Francji.
Dnia 8. lutego 1995 roku Wojewoda Krakowski i Przewodniczący Rady Regionalnej Burgundii podpisali porozumienie o współpracy międzyregionalnej w dziedzinie kultury, edukacji, gospodarki, nauki i techniki. Owocem tego porozumienia jest obecność 30 osób w Dijon i Montceau-les-Mines. Nauka sponsorowana jest przez Radę Burgundii, która pokrywa koszty czesnego, ubezpieczenia, internatu, wyżywienia oraz podręczników.

Nauka

Wyjeżdżamy na 3-letnią naukę zakończoną maturą w języku francuskim. Po pierwszym roku następuje wybór jednego z trzech profili uzależniony od naszych zainteresowań. Są to:

Życie w liceum

Wstajemy przed wschodem słońca, budzeni o godzinie 6:50 syreną o natężeniu dźwięku wynoszącym 130 decybeli, znajdującej się przy każdych drzwiach pokoju. Po porannej toalecie opuszczamy internat, by udać się na śniadanie składające się z mleka, kawy, chleba i innych chemikaliów. Lekcje trwają od 8:00 do 17:55 po 55 minut. Oczywiście między 12:00 a 14:00 mamy przerwę na lunch tzn. obiad spożywany w naszej ukochanej stołówce. Wiekszość dnia spędzamy w szkole, gdyż tak rozłożony jest harmonogram zajęć. Po skończeniu lekcji wracamy do internatu. Życie towarzyskie ma miejsce w tzw. foyer, jedynym legalnym miejscem kontaktów damsko-męskich. O godzinie 22:00, po półtoragodzinnym wkuwaniu następuje cisza nocna, aż do kolejnego wycia porannej syreny. Jest to czas przeznaczony na odpoczynek lub ewentualne zaspokojenie apetytu.

Valid XHTML 1.1!